Infografiki

Projekty graficzne infografik

GRAFIKI INFORMACYJNE

ZAPROJEKTUJĘ I PRZYGOTUJĘ INFOGRAFIKĘ NA DOWOLNY TEMAT

Historycznie sposoby prezentacji danych (głównie statystycznych) zmieniały się, w dużym uproszczeniu, mniej więcej tak:

  • najpierw był lity, „książkowy” tekst – on był na pierwszym miejscu i wymagał od czytelnika skupienia i wytężonej uwagi by z gąszczu liter wyłuskał potrzebne informacje, np. proste dane liczbowe, statystyczne itp.,
  • później do zwykłego tekstu zaczęto wprowadzać obrazki ilustrujące dane zjawisko – te mogły służyć jako źródło dodatkowych danych lub powielać (w uproszczeniu) to co znajdowało się w tekście bazowym,
  • następnie wprowadzono tabele – to już był duży krok naprzód; wreszcie można było śledzić dane w oderwaniu od głównego tekstu, często zamiast niego,
  • kolejnym etapem było wprowadzenie wykresów towarzyszących tabelom i tekstowi podstawowemu co dało dodatkowy wymiar poznawczy jeszcze bardziej upraszczając lekturę,
  • dziś jedną z podstawowych, modnych i efektywnych, a nierzadko też efektownych form prezentacji danych są infografiki, które głównie stawiają na graficzne zilustrowanie poruszonego problemu okraszając go, niejako przy okazji, danymi statystycznymi. Tak przygotowana prezentacja zamiast uzupełniać tekst jak wspomniane wcześniej ilustracje, tabele i wykresy często go zastępuje. Można by rzec „znak czasu” – kultura obrazkowa wygrywa z kulturą czytelnictwa, gdyż dziś nikt już nie ma czasu i chęci na czytanie…

Projektowanie infografik oraz innych form atrakcyjnie wizualizujących dane statystyczne jest jedną z moich ulubionych dyscyplin graficznych. W swoich infografikach dbam o to by forma była czysta, a przekaz możliwie prosty, angażujący czytelnika na tyle na ile potrzeba. Skomplikowanie tej formy graficznej zależy zawsze od ilości dostarczonych przez klienta danych i często przypomina żonglowanie gdyż nieraz należy z małej ilości danych wejściowych stworzyć imponujących rozmiarów grafikę (w sensie nasycenia elementami graficznymi), nieraz zaś odwrotnie – dużą ilość tekstu i danych tabelarycznych przetworzyć tak by zajmowała jak najmniej miejsca (w sensie skomplikowania grafiki) i była jak najbardziej przyswajalna dla odbiorcy.

Każda infografika musi zostać najpierw wymyślona, opracowana w oparciu o dane statystyczne oraz zaprojektowana i tym właśnie się zajmuję – tworzeniem atrakcyjnych wizualnie, oryginalnych form prezentacji danych statystycznych gdyż dziś już zwykły wykres i tabelka to zbyt mało by zainteresować i zaangażować czytelnika.